Polityka prywatności sklepu WildRoot.pl

Zasady bezpieczeństwa i Ochrony Prywatności sklepu internetowego WILD ROOT

1. Biz-Netjako administrator danych zobowiązany jest do dbałości o bezpieczeństwo udostępnionych danych. Dane te są w sposób szczególny chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Zasady zachowania poufności na stronach internetowych woldroot.pl są udostępniane wszystkim zainteresowanym.

2. Zabezpieczenia portalu

Serwery, na których przechowywane są pliki, korzystają z najlepszych i najnowocześniejszych zabezpieczeń chroniących je przed nieuprawnionym dostępem. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w internecie informacje zawarte w logach systemowych są przez woldroot.pl wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Woldroot.pl w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do serwisów oparte są jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia. są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez użytkowników.

3. Dane wymagane podczas rejestracji i zakupu

W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie następujących swoich danych: imienia (imion), nazwiska, daty urodzenia, adresu poczty elektronicznej (login), hasła, województwa i miejscowości zamieszkania oraz wygenerowanego jednorazowo kodu aktywującego Konto. Obowiązkowe jest również podanie danych z przynajmniej jednej z następujących kategorii: miejsce pracy, uczelnia, "Twój profesjonalny opis". Dane są chronione jak dobra osobowe 

4. Przechowywanie i ochrona informacji

Dane osobowe użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie Administratorzy, posiadający specjalne upoważnienia nadane przez Biz-Net (administratora danych). W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim. Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się do naszego systemu. Rejestracja w naszym Sklepie nie jest obowiązkowa jeśli chcesz przeglądać witrynę lub dokonać jednorazowego zakupu. Dane zbierane podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od Ciebie pieniędzy oraz wysłania Tobie zamówionego towaru. Jeśli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy Twoje dane w celu wysłania Tobie naszego Newslettera. Dane zbierane automatycznie przetwarzane są wyłącznie w celach statystycznych. Dane te nie będą w żaden sposób łączone z przekazanymi przez Ciebie danymi osobowymi. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą a naszym Sklepem będą wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie. Ponadto, podane przez Ciebie informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

8. Ograniczenia.

Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu w swoje dane oraz dysponuje możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia. W wypadkach dozwolonych przez przepisy prawa Biz-Net może również udostępnić część danych osobowych Użytkownika osobom trzecim dla celów związanych z ochroną praw autorskich (lub innych), ale wyłącznie na pisemny wniosek (lub na podstawie umowy o współpracy z Biz-Net w tym zakresie). Podmiot, który występuje z tego typu wnioskiem jest zobowiązany udokumentować fakt posiadania autorskich praw majątkowych (lub innych) do treści/produktu/usługi. Musi również zachodzić podejrzenie naruszenia tych praw. Biz-Net może również udostępnić zgromadzone dane osobowe na życzenie lub za zgodą Użytkownika lub też na żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów państwowych. Poczta elektroniczna kierowana do kontakt@wildroot.pl jest archiwizowana i może w niektórych przypadkach być wykorzystana dla celów dowodowych.

LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA

Gotowy na najlepsze ofert? Startujemy!

REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

Gotowy na najlepsze ofert? Startujemy!
Mam konto

Password Recovery

Fortgot your password? Don't worry we can deal with it
}