Sun rise

Wielkie grillowanie przy Schronisku na Hali Lipowskiej i kawa o wschodzie słońca!

 

Najwyższy rozpocząć zapisy.

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie i ograniczone możliwości, musimy zredukować liczbę uczestników do 500 osób. Jest to też związane z bezpieczeństwem nas wszystkich!

Poniżej zamieszczamy ankietę do oznaczenia opcji, jakie Was interesują podczas imprezy.

 • Nocleg – biwaczek we własnym namiocie (20 zł/osoba, płatne na miejscu)
 • Burger – musimy wiedzieć ile wywieźć wołowinki do góry. Cena 20 zł
 • Opcjonalnie, Wild Root zrobił okazjonalne koszulki Summer Camp i kubeczki emaliowane. Będą dostępne ostatnim tygodniu przed imprezą (Możliwy odbiór podczas imprezy, płatność przez Dotpay)

Po kliknięciu "Loguję się do imprezy", każdy otrzymuje swój unikalny numer. Będzie on potrzebny do zarejestrowania się w biurze organizacyjnym i odebrania bloczków na wybrane opcje. W ramach kwoty 20 zł za biwak., każdy uczestnik otrzymuje opaskę, zniżkę na piwo w schronisku, dostęp do wody i sanitariatów i oczywiście możliwość udziału w atrakcjach które dla Was przygotowaliśmy: koncerty na żywo, prelekcje podróżników, treningi Zumby/ Krav Maga, tyrolka, warsztaty. Podobnie jak w roku ubiegłym program imprezy ma luźną formułę, ale z uwagi na duże zainteresowanie jako organizatorzy i pomysłodawcy tego co się wydarzy musimy jednak zadbać o Wasze bezpieczeństwo, Dlatego też - akceptując uczestnictwo w imprezie akceptujemy też poniższy regulamin

Do zobaczenia na górze!

Inicjator imprezy: marka Wild Root & turystyczno.pl,Schronisko na Hali Lipowskiej, marka Ździorby

Zaluguj się na stronie.

Jeżeli nie masz konta zarejestruj się na stronie aby dołączyć do nas.

Regulamin GetOutLogOn Summer Camp 2017

 1. GetOutLogOn Summer Camp 2017 jest formą górskiego biwaku, który odbędzie się w dniach 15/16 lipca 2017 r. na hali pod Schroniskiem PTTK Hala Lipowska. Organizatorem oraz inicjatorem wydarzenia jest marka Wildroot, Portal Turystyczno.pl, Schronisko PTTK na Hali Lipowskiej, Marka Ździorby

 2. Zgłoszenia i zapisy udziału w imprezie przyjmowane są elektronicznie pod adresem:

  http://turystyczno.pl/getoutlogon2017/

 3. Uczestnikami GetOutLogOn Summer Camp 2017 mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie pozostające pod stałą opieką prawnych opiekunów lub wyznaczonych przez nich osób, które:
  a) wypełniły i przekazały Organizatorowi ankietę zgłoszeniową za pośrednictwem serwisu internetowego http://turystyczno.pl/getoutlogon2017/
  c) uiściły na miejscu opłatę za biwak - 20 pln

 4. Z uwagi na duże zainteresowanie wydarzeniem Organizator ogranicza liczbę uczestników do 500 os.

 5. Każdy uczestnik GetOutLogOn Summer Camp 2017 przyjmuje do wiadomości, że nocleg podczas biwaku odbywa się we własnych namiotach, i sprzęcie odpowiednim do noclegu w warunkach górskich (uczestnik zobowiązany jest do posiadania ciepłej odzieży, odzieży ochronnej).

 6. Wszystkie aktywności fizyczne zapewnione przez organizatora ( trening Zumby, Krav Maga, Zjazd na Tyrolce) ze swej natury mogą wiązać się z przypadkowymi drobnymi urazami, za które organizatorzy GetOutLogOn Summer Camp 2017 nie ponoszą odpowiedzialności. Organizator GetOutLogOn Summer Camp 2017 zapewni podczas wydarzenia podstawową opiekę medyczną.

 7. Każdy uczestnik GetOutLogOn Summer Camp 2017 zobowiązany jest ściśle stosować się do poleceń przedstawicieli Organizatora. Osoba nie stosująca się do poleceń przedstawicieli Organizatora może zostać usunięta z GetOutLogOn Summer Camp 2017 bez zwrotu wpisowego. Osobie usuniętej z GetOutLogOn Summer Camp 2017 z powyższych przyczyn nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora.

 8. Ze względów bezpieczeństwa uczestników GetOutLogOn Summer Camp 2017 jest imprezą o charakterze górskim z tego powodu spożywanie alkoholu powinno odbywać się z należytym umiarem w miejscach do tego wyznaczonych. Osoby pod znacznym wpływem alkoholu lub innych środków odurzających stwarzające zagrożenie dla innych uczestników GetOutLogOn Summer Camp 2017 mogą zostać z niego usunięte z bez zwrotu wpisowego. Osobie usuniętej z GetOutLogOn Summer Camp 2017 z powyższych przyczyn nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora.

 9. W czasie GetOutLogOn Summer Camp 2017 każdy uczestnik zobowiązany jest do nadzoru i pieczy nad rzeczami i wyposażeniem uczestnika. Organizator w żadnym zakresie nie ponosi odpowiedzialności za szkody uczestników związane z kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem jakichkolwiek rzeczy, w tym wyposażenia uczestnika.

 10. Każdy uczestnik GetOutLogOn Summer Camp 2017 bierze w nim udział na własne ryzyko i odpowiedzialność.

 11. GetOutLogOn Summer Camp 2017 organizowany jest w terenie otwartym i warunkach górskich z uwagi na to jego przebieg jest uzależniony od warunków pogodowych zaistniejących w czasie GetOutLogOn Summer Camp 2017.

 12. Organizator ma prawo w każdym czasie odwołać GetOutLogOn Summer Camp 2017 lub przerwać je, jeżeli z przyczyn od niego niezależnych – w tym w szczególności ze względu na złe warunki pogodowe kontynuowanie GetOutLogOn Summer Camp 2017 nie będzie możliwe, lub wiązać się będzie z nadmiernym ryzykiem dla życia lub zdrowia uczestników lub przedstawicieli organizatora.

 13. Uczestnictwo w GetOutLogOn Summer Camp 2017 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji o kolejnych, podobnych działaniach Organizatorów.

LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA

Gotowy na najlepsze ofert? Startujemy!

REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

Gotowy na najlepsze ofert? Startujemy!
Mam konto

Password Recovery

Fortgot your password? Don't worry we can deal with it
}